Certificats d’eficiència energètica

Que és?

El certificat d’eficiència energètica és la documentació subscrita per un tècnic competent que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica d’un edifici o part del mateix.

L’etiqueta d’eficiència energètica s’obté a través del certificat i és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtingut per l’edifici o part d’ell.

És obligatori? Perquè el necessito?

El certificat d’eficiència energètica i la seva consegüent etiqueta son necessaris tant per les compravendes com per als contractes de lloguer. A més, son obligatoris en totes les ofertes, promocions i publicitat dirigida a la venda o lloguer d’un immoble o local.

Quan caduquen?

El certificat d’eficiència energètica té una validesa màxima de 10 anys i posteriorment caldrà procedir a la seva renovació o actualització

Com obtenir-lo?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, concertem una cita i un arquitecte realitzarà la inspecció visual i presa de dades de la vivenda o local.

Posteriorment passem a la realització de l’informe i després presentem la sol·licitud a l’ICAEN (Institut Català d’Energia) i en un termini aproximat d’una setmana arriba l’etiqueta d’eficiència energètica.