Rehabilitació de façana a Sant Andreu

Redacció del Projecte Tècnic, direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut, per a la rehabilitació d’una façana a Sant Andreu, Barcelona.

Dr Santponç 22.jpg

Dr Santponç 20.jpg

Bastida 20-22.jpg

A1 FAÇANA PRINCIPAL (22).jpg

A1 FAÇANA PRINCIPAL (20).jpg